martedì 18 novembre 2014

Ovodda-rimbursu de sas ispesas pro comporare sos libros A.S. 2014/2015-


COMUNA DE OVODDA

Provìntzia de Nùgoro

Carrela Sassari, n. 4, 08020 OVODDA (NÙ)-P.Iva 80003610914 C.F. 00914600911

Tel. 0784/54023-Fax0784/54475- situ istitutzionale www.comune.ovodda.nu.it

Info comune.ovodda.it-  pec. Protocollo.ovodda@pec.comunas.it

 

Ogetu: torrados a abèrrere sos tèrmines de presentatzione de sa dimanda chi pertocat sa Lege n° 448/1998 art. 27-rimbursu de sas ispesas pro comporare sos libros A.S. 2014/2015-

 

 

Si dat avisu chi sas dimandas pro su rimbursu de sas ispesas chi pertocant sa frunidura de sos testos iscolàsticos pro s’A.I. 2014-2015

ISCADINT SU

24 DE SANT’ANDRIA DE SU 2014

S’ammentat chi podent fàghere dimanda mamas e babbos de sos dischentes chi frecuentant s’iscola segundària de I° e II livellu (Iscolas Mèdias e Superiores) e chi non contat s’importu de su redditu de s’ISEE de s’annu 2013.

 

A SA DIMANDA ANT A DÈPERE ÈSSERE ALLEGADOS SA FATURA DE ACUISTU DE SOS LIBROS O ÀTERA PETZA GIUSTIFICATIVA E IN PRUS SA FOTOCÒPIA DE SU MODELLU ISEE DE SU 2013.

 

SAS DIMANDAS SUNT A DISPONIMENTU IN SU SITU ISTITUTZIONALE DE SA COMUNA O IN SOS UFìTZIOS DE SA DOMO CUMONALE

 

Pro cada si siet crarimentu preguntare a s’Ufìtziu de sa Segreteria

 

 

Nessun commento:

Posta un commento